Článek z týdeníku Horník č. 38, ročník 10 ze dne 14. listopadu 2013

Expozice Báňské dráhy a vleček mezi doly OKR

 

Železniční muzeum moravskoslezské má partnery v nadacích OKD i Landek a společnosti AWT

 

Železniční muzeum moravskoslezské (ŽMMS) otevřelo své prostory v prvním patře budovy nádraží Ostrava střed. Jeho první expozice je věnována historii Báňské dráhy a šachetních vleček v ostravsko-karvinském revíru, podpořily ji Nadace OKD i Nadace Landek a partnerem se stala také společnost AWT.

Chceme ukázat železniční minulost našeho specificky průmyslového regionu s doly, hutěmi, železárnami, protože koleje nevedly jen od města k městu, ale i mezi šachtami a k fabrikám.Měly je a mají OKD, Vítkovice, Nová Huť i současný Arcelor Mittal, železárny v Třinci nebo Bohumíně,“upřesnil Vojtěch Hermann, jeden z těch, kteří se nejvíce zasloužili o zrod muzea.

Je také ředitelem obecně prospěšné společnosti ŽMMS založené v loňském roce. „Jelikož bylo na počátku rozvoje Ostravska černé uhlí, je i naše úvodní expozice věnována železnici Báňské dráhy a železničních vleček OKR od roku 1863 do 50. let minulého století. Tehdy bylo v OKR na 120 kilometrů kolejí,“ líčil bývalý dlouholetý železničář Vojtěch Hermann s tím, že impulzem pro první výstavu bylo právě 150 let Báňské dráhy. Návštěvník ŽMMS se seznámí s původními dokumenty, plány, legitimacemi, jízdními řády, lístky (německy hovořící bude mít nesporně výhodu), ale i uniformami železničářů, svítilnami, návěstími. Nechybí nádražácké vybavení - staré telefony, telegraf - ani součásti lokomotiv či vozů včetně originálních výrobních štítků. „Nemohli jsme zapomenout ani na hornictví,“ poznamenal Hermann před vitrínou, v níž se nachází kytle a čepice od parádního havířského mundúru, několik důlních kahanců i sbíječka s tím, že přípravě výstavy náramně svědčil vstřícný přístup archivu OKD.

Expozice báňské dráhy a železničních vleček v našem revíru bude přístupná minimálně do února příštího roku!

 

Pomáhali i nadšenci

Oldřich Wiesner (76) byl milovníkem vláčků a železničního modelářství ještě před nástupem na šachtu Rudý říjen (také Ida, Stalin, pak Heřmanice), kde pracoval čtvrt století jako strojník těžních strojů. A spoustu svých modelů teď propůjčil do ŽMMS, aby dokreslovaly atmosféru. „Mám vztah k hornictví i železnici a zde je představována jejich souvislost,“nechal se slyšet Wiesner patřící k řadě nadšenců, kteří do první expozice  poskytli „poklady“ze svých sbírek.

 
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060